Bạn muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và đang tìm hiểu về quy trình, điều kiện để có được giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa. Đừng lo, Công ty Luật Sư AZ sẽ giúp bạn.

Từ ký quỹ đến bằng cấp và thủ tục, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giấy phép chuyên nghiệp và hỗ trợ toàn diện. Để bạn có thể hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch nội địa.

Thay đổi quy định ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa

Trong bối cảnh việc du lịch bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19, Nghị định 94/2021/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP về chi tiết Luật Du lịch, đã có những thay đổi quan trọng đối với các công ty kinh doanh lữ hành nội địa.

Quy định mới này đặt mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20.000.000 đồng từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023, thay vì mức 100.000.000 đồng như trước đây. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa.

Theo Nghị định 94/2021, công ty kinh doanh lữ hành nội địa, bất kể có vốn Việt Nam hay vốn đầu tư nước ngoài, đều có thể được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa theo quy định của Luật Du lịch 2017.

Các yêu cầu để kinh doanh lữ hành nội địa

Để đáp ứng điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa, doanh nghiệp cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

1, Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành.

2, Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng với mức ký quỹ là 20.000.000 đồng. Đây là một điểm mới mà Chính phủ đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Xem thêm:  Nhập khẩu rượu có cần xin giấy phép không? Cần giấy tờ gì?

3, Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành cần tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác, người đó phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Theo Thông tư số 06/2017 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch, các bằng cấp ngành du lịch nội địa được quy định cụ thể như sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị lữ hành
 • Điều hành tour du lịch
 • Marketing du lịch
 • Du lịch
 • Du lịch lữ hành
 • Quản lý và kinh doanh du lịch
 • Quản trị du lịch MICE
 • Đại lý lữ hành
 • Hướng dẫn du lịch

Các ngành, nghề, chuyên ngành có liên quan như “du lịch,” “lữ hành,” và “hướng dẫn du lịch” được đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

Các ngành, nghề, chuyên ngành có liên quan như “du lịch,” “lữ hành,” và “hướng dẫn du lịch” được đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo nước ngoài.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định như trên, cần bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch,” “lữ hành,” “hướng dẫn du lịch.”

Các kiến thức cần có dành cho người không có bằng cấp từ Cao Đẳng

Nếu người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có các bằng cấp từ cao đẳng các chuyên ngành nêu trên. Họ cần tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Lớp học này sẽ bao gồm các nội dung đào tạo sau:

Kiến thức cơ sở ngành

Hệ thống chính trị Việt Nam, các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch, tổng quan về du lịch, marketing du lịch, tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp.

Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch

Tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, thị trường du lịch và sản phẩm du lịch, thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch, khu du lịch và điểm du lịch tại Việt Nam.

Nghiệp vụ điều hành du lịch, bán hàng và chăm sóc khách hàng, marketing và truyền thông. Thủ tục vận chuyển hàng không nội địa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp, và thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Xem thêm:  Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và hồ sơ đề nghị

Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành 20.000.000 đồng (Liên hệ Công ty Luật Sư AZ để được hướng dẫn thủ tục và mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành).
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành đáp ứng yêu cầu.

Quy trình và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở (Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa có quyền và nghĩa vụ sau:

1, Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, chương trình du lịch cho khách du lịch theo phạm vi kinh doanh được quy định trong giấy phép.

2, Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định, công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử.

3, Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành và gửi hồ sơ về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thay thế cho Sở Du lịch trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi.

4, Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch.

Xem thêm:  Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu tại Việt Nam

5, Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch.

6, Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành và chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng.

7, Chấp hành, phổ biến và hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch, ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch.

8, Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

9, Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch, kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả.

10, Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.

Dịch vụ tư vấn cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Luật Sư AZ

Công ty Luật Sư AZ cung cấp các dịch vụ tư vấn về cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, bao gồm:

 • Tư vấn về điều kiện đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Soạn thảo hồ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Trao đổi và cung cấp thông tin cho khách hàng trong quá trình cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Nhận và trả lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cho khách hàng.

Với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của Công ty Luật Sư AZ, quý doanh nghiệp có thể tiếp cận và thực hiện quy trình cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0902.705.622 để được hỗ trợ chi tiết nhất.

5/5 - (5 bình chọn)