Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thương nhân bán buôn rượu phải xin giấy phép bán buôn rượu. Công ty Luật Sư AZ xin đề xuất về trình tự, thủ tục và điều kiện xin giấy phép bán buôn sản phẩm rượu nên dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của chính phủ về kinh doanh rượu.
 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi nghị định của Bộ Công Thương lĩnh vực quản lý nhà nước về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện xin giấy phép bán buôn rượu mới nhất

 • Doanh nghiệp được thành lập theo luật định.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và có ít nhất một cửa hàng bán lẻ rượu tại địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thành lập chi nhánh, cơ sở kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần cung cấp giấy chứng nhận thương nhân bán lẻ rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng chính của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.
Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy phép sử dụng cung tên chi tiết

Quyền của thương nhân bán buôn rượu

 • Mua rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác trong nước và nước ngoài theo đúng nội dung ghi trong giấy phép.
 • Bán rượu cho thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán lẻ rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép để tiêu dùng tại chỗ.
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại cơ sở thương nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phép.

Hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu cần có

Căn cứ Điều 22 Nghị định Luật số 105/2017/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Điều 17 Điều 16 Nghị định Luật số 17/2020/NĐ-CP). Hồ sơ đề nghị xin giấy phép bán buôn rượu cần:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. (Biểu mẫu này thay thế cho Mẫu số 01 ban hành kèm theo Điều 16, Điều 25 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản pháp lý tương đương.

(3) Bản sao hợp đồng chính, giấy xác nhận hoặc giấy cam kết tham gia hệ thống bán buôn sản phẩm rượu và bản sao giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến ​​tham gia hệ thống bán buôn sản phẩm rượu.

(4) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký cơ sở kinh doanh rượu của doanh nghiệp

Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà tiền chế

(5) Các tài liệu liên quan của nhà cung cấp rượu:

Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng chính của thương nhân, nhà phân phối, thương nhân bán buôn khác trong nước. Trong đó nêu rõ loại rượu mà thương nhân sản xuất, phân phối, thương nhân bán buôn khác dự kiến ​​kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương hiệu.

Bản sao “giấy phép sản xuất rượu”, “giấy phép kinh doanh” hoặc “giấy phép bán buôn rượu” của cơ sở cung cấp rượu.

* Theo Điều 25 Khoản 1 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu sẽ được nộp tại Bộ Công Thương để làm thủ tục cấp phép.

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu thực hiện như thế nào ?

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu
Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu thực hiện theo quy định tại Điều 25 Khoản 2 Nghị định Luật số 105/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép (Bộ Công Thương) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện).

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Nếu không chấp nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ còn thiếu, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Xem thêm:  Thủ tục giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng

Một số lưu ý về giấy phép bán buôn rượu

 • Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu có thời hạn 05 năm.
 • Sau khi hết thời hạn 5 năm, người điều hành phải nộp đơn xin cấp phép lại 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn. Hồ sơ, thẩm quyền và thủ tục phát hành lại áp dụng như quy định cấp đối với trường hợp mới.

Dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu tại Luật Sư AZ

 • Kiểm tra điều kiện thay đổi hồ sơ cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượu.
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượu.
 • Soạn thảo hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu.
 • Xử lý thủ tục xin phép bán buôn sản phẩm rượu.
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong quá trình cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượu.
 • Nhận giấy phép rượu bán buôn và giao lại cho khách hàng.

Trên đây là nội dung về thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu theo quy định hiện hành mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Vui lòng liên hệ với Luật Sư AZ nếu cần làm giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc có bất kỳ câu hỏi nào.


Tìm hiểu thêm về các loại giấy phép liên quan đến rượu

5/5 - (5 bình chọn)