Người sử dụng đất, mặc dù vẫn đang thực hiện quyền sử dụng thửa đất, nhưng phát hiện người khác đã được cấp sổ đỏ. Bài viết này, Luật Sư AZ sẽ tư vấn về cách lấy lại quyền sử dụng đất bị người khác đứng tên sổ đỏ.

Các căn cứ chứng minh quyền sử dụng đất

Các giấy tờ về quyền sử dụng đất trước 15/10/1993

 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời trước 15/10/1993.
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước 15/10/1993

 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở.
 • Giấy tờ mua nhà ở trước 15/10/1993 được ubnd cấp xã xác nhận là đã sử dụng.

Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất

 • Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo chế độ cũ.

Giấy tờ trước 15/10/1993

 • Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.
 • Giấy tờ lập trong quá trình đăng ký ruộng đất theo chỉ thị số 299-ttg ngày 10/11/1980.

Giấy tờ chứng minh quá trình sử dụng đất

 • Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 • Biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất.
Xem thêm:  Con gái đi lấy chồng có được chia đất không ?

Các căn cứ chứng minh hiện trạng sử dụng đất

Chứng cứ hiện trạng sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí, kích thước, và tình trạng của thửa đất đang tranh chấp. Dưới đây là danh sách chi tiết các chứng cứ mà bạn có thể sử dụng để minh chứng hiện trạng sử dụng đất:

Chứng cứ về quyền sử dụng đất

 • Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuê nhà đất.
 • Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng đất.

Chứng cứ pháp lý

 • Quyết định hoặc bản án của Tòa Án đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan thi hành án liên quan đến tài sản gắn liền với đất.
 • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, biên bản hòa giải tranh chấp đất.

Chứng cứ về đăng ký và quyền sở hữu

 • Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn.
 • Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh.
 • Giấy tờ mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bản đồ và tài liệu đo đạc

 • Bản đồ thửa đất chi tiết với thông tin về kích thước, hình dạng, và vị trí chính xác.
 • Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.
 • Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của ubnd cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.

Chứng cứ về giao đất và quản lý

 • Giấy tờ tạm giao đất của ubnd các cấp.
 • Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí cho cán bộ, công nhân viên tự xây dựng nhà ở hoặc xây dựng nhà.

Chứng cứ về quá trình sử dụng

 • Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuê nhà đất.
 • Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất.

Chứng cứ khác

 • Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ.
 • Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp theo chỉ thị số 299-ttg ngày 10/11/1980.

Truy xuất hồ sơ

Trong trường hợp không còn giữ lại các giấy tờ về đất, người sử dụng đất có quyền yêu cầu cơ quan đang lưu giữ hồ sơ, tài liệu địa chính để xin trích lục hồ sơ chứng minh về quyền sử dụng đất của mình.

»»» Tìm hiểu thêm: Đất đã có sổ đỏ có tranh chấp được không

Quy trình đòi lại đất bị người khác đứng tên sổ đỏ

Đất bị người khác đứng tên sổ đỏ lấy lại bằng cách nào

Đòi lại quyền sử dụng đất là một quá trình phức tạp và yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các chứng cứ và thủ tục pháp lý. Dưới đây là chi tiết quy trình mà bạn có thể thực hiện để đòi lại quyền sử dụng đất bị người khác đứng tên sổ đỏ:

Tư vấn pháp lý

 • Liên hệ với một luật sư chuyên nghiệp về tranh chấp đất để nhận tư vấn pháp lý.
 • Luật sư sẽ đánh giá hồ sơ của bạn, xác định các chứng cứ và hướng dẫn bạn về quy trình cụ thể.
Xem thêm:  Đất không có sổ đỏ chia thừa kế được không [cách giải quyết]

Chuẩn bị chứng cứ

 • Thu thập và kiểm tra tất cả các chứng cứ liên quan đến quyền sử dụng đất của bạn.
 • Đảm bảo rằng bạn có đầy đủ chứng cứ về quyền lợi của mình, bao gồm cả các giấy tờ về quyền sử dụng đất và các biên bản ghi lại sự sử dụng đất.

Thỏa thuận hòa giải (nếu có)

 • Nếu có thể, thử nghiệm thỏa thuận hòa giải giữa bạn và người đang đứng tên sổ đỏ.
 • Đôi khi, việc giải quyết ngoài tòa án có thể là lựa chọn hợp lý để tránh chi phí và thời gian của một vụ kiện.

Gửi đơn khởi kiện đất bị người khác đứng tên sổ đỏ

 • Nếu thỏa thuận không thành công, luật sư sẽ giúp bạn soạn thảo đơn khởi kiện dựa trên các chứng cứ và yêu cầu của bạn.
 • Gửi đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Tòa án nhân dân

 • Thực hiện thủ tục tòa án dưới sự hướng dẫn của luật sư.
 • Cung cấp mọi thông tin và chứng cứ liên quan đến vụ án cho tòa án.

Hòa giải trong quá trình kiện toàn

 • Trong quá trình kiện toàn, có thể có cơ hội hòa giải tại cấp tòa án.
 • Các bên có thể đạt được thỏa thuận dưới sự giám sát của tòa án.

Quyết định và thi hành quyết định

 • Tòa án sẽ ra quyết định dựa trên chứng cứ và lập luận từ cả hai bên.
 • Nếu quyết định thuận lợi cho bạn, bạn cần thực hiện các bước để thi hành quyết định, bao gồm việc yêu cầu cơ quan quản lý đất cập nhật sổ đỏ.

Hỗ trợ thực hiện quyết định

Luật sư có thể hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện quyết định, đặc biệt là nếu có khó khăn khi yêu cầu cập nhật sổ đỏ.

Theo dõi và bảo vệ quyền lợi

Tiếp tục theo dõi tình trạng sử dụng đất và bảo vệ quyền lợi của bạn sau khi quyết định được thực hiện.

»»» Tìm hiểu thêm: Tranh chấp tài sản gắn liền với đất

Thực hiện hòa giải tranh chấp đất bị người khác đứng tên sổ đỏ

Quá trình hòa giải trong tranh chấp đất đai giữa các bên liên quan là một phương tiện hiệu quả để giảm thiểu chi phí và thời gian so với việc giải quyết tại tòa án. Dưới đây là chi tiết về cách thực hiện hòa giải tranh chấp đất bị người khác đứng tên sổ đỏ.

Nộp đơn yêu cầu hòa giải

Một hoặc cả hai bên liên quan cần nộp đơn yêu cầu hòa giải tại ubnd cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Thành lập hội đồng hòa giải

 • Ubnd cấp xã sau khi nhận đơn sẽ tổ chức lập hội đồng hòa giải.
 • Hội đồng này thường bao gồm các thành viên có chuyên môn về lĩnh vực đất đai và các đại diện của cộng đồng.
Xem thêm:  Thủ tục mua bán nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng

Thương lượng và điều động thanh tra

 • Hội đồng hòa giải sẽ mời các bên tham gia phiên hòa giải để thương lượng và giải quyết vấn đề.
 • Có thể điều động thanh tra địa chính hoặc cơ quan liên quan để làm rõ tình hình.

Biên bản hòa giải

 • Nếu các bên đạt được thỏa thuận, hội đồng sẽ lập biên bản hòa giải ghi nhận ý kiến của các bên và xác nhận việc hòa giải thành công.
 • Biên bản này có giá trị pháp lý và là cơ sở để cập nhật sổ đỏ và các vấn đề khác liên quan.

Giấy đăng ký quyền sử dụng đất

 • Sau khi hòa giải, các bên cần cung cấp giấy tờ liên quan để cập nhật sổ đỏ hoặc các văn bản khác có liên quan.
 • Ubnd cấp xã sẽ hỗ trợ quá trình cập nhật này.

Hỗ trợ thực hiện hòa giải

Trong quá trình thực hiện hòa giải, nếu có vấn đề phức tạp hoặc tranh chấp gia tăng, việc sử dụng sự hỗ trợ của luật sư có thể là quan trọng để đảm bảo quyền lợi của các bên được bảo vệ.

Theo dõi và bảo vệ quyền lợi

 • Các bên cần tiếp tục theo dõi thực tế sử dụng đất và đảm bảo quyền lợi của họ được tuân thủ.
 • Nếu có vấn đề mới nổi lên, họ có thể quay lại ubnd cấp xã để được hỗ trợ.

Tòa án nhân dân (trong trường hợp không hòa giải được)

Trong trường hợp hòa giải không thành công, các bên có thể quyết định đưa vụ án lên tòa án nhân dân để giải quyết.

»»» Tìm hiểu thêm: Tranh chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất bị người khác đứng tên sổ đỏ

Nội dung đơn khởi kiện

 • Thông tin cá nhân và liên lạc.
 • Quyền, lợi ích bị xâm phạm.
 • Danh sách tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Hồ sơ khởi kiện

 • Đơn khởi kiện theo mẫu.
 • Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
 • Giấy tờ chứng cứ quyền sử dụng đất.

Cơ quan giải quyết

Tòa án nhân dân nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các loại giấy tờ quy định.

Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Luật Sư AZ

 • Hợp đồng chuyển nhượng: Tư vấn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Nghiên cứu hồ sơ: Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và tư vấn phương án đòi lại đất.
 • Cơ quan thẩm quyền: Tư vấn cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất.
 • Thủ tục kiện đòi: Hướng dẫn thủ tục kiện đòi quyền sử dụng đất.
 • Đại diện tố tụng: Luật sư đại diện trong quá trình tố tụng.

Nếu bạn còn thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn đất đai, vui lòng liên hệ qua số hotline 0902.705.622 để được hỗ trợ. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi của bạn một cách tốt nhất trong tranh chấp đất bị người khác đứng tên sổ đỏ.

5/5 - (11 bình chọn)