Hiện nay, pháp luật quy định chặt chẽ về cách viết mẫu di chúc thừa kế tài sản. Bản di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận là bản di chúc viết tay hoặc đánh máy. Nhưng phải đầy đủ các yếu tố trình bày dưới đây. Cùng với Luật Sư AZ tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết này bạn nhé !

Các điều kiện để mẫu di chúc hợp pháp

Mẫu di chúc thừa kế tài sản hợp pháp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, di chúc chỉ được coi là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015, bao gồm các điều kiện sau:

Điều kiện về người lập di chúc

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015 thì người lập di chúc phải từ đủ 15 tuổi trở lên. Tuy nhiên, dù bạn đã thành niên hay chưa thành niên (trên 15 tuổi) thì khi lập di chúc phải đáp ứng điều kiện là tỉnh táo, sáng suốt, không bị lừa dối, không bị cưỡng ép.

Điều kiện về nội dung của di chúc

Về nội dung của di chúc, theo quy định tại Điều 630 BLDS 2015. Di chúc bao gồm: ngày, tháng, năm lập di chúc và các nội dung cơ bản khác. Thông tin người lập di chúc, thông tin cá nhân, giấy ủy quyền, thông tin di sản và điều kiện thừa kế (nếu có), …

Điều kiện về hình thức của di chúc

Về hình thức của di chúc, theo quy định tại Điều 627 và Điều 628 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc có thể là di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Trong đó, di chúc bằng văn bản bao gồm di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có cán bộ nhà nước, công chứng viên.

Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục làm di chúc thừa kế tài sản chi tiết đúng chuẩn, nhanh gọn

Nội dung bắt buộc phải có trong mẫu di chúc thừa kế tài sản

Nội dung cần có trong bản di chúc thừa kế tài sản

Theo quy định tại Điều 631 BLDS 2015, nội dung bắt buộc của di chúc bao gồm:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc.
 • Họ, tên, nơi cư trú của người lập di chúc.
 • Họ và tên của cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài ra, trong di chúc còn có thể có những nội dung khác như ý chí của người lập di chúc, cách chia thừa kế di sản, ….

Mẫu di chúc thừa kế tài sản đánh máy

Mẫu di chúc thừa kế tài sản viết tay hợp pháp

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..,vào lúc… giờ ….phút, tại ……..…………………

Họ và tên tôi là: ……………………………………..……………….…………………

Sinh Ngày:………………………………………………………………………………

CCCD số ………………………… Nơi cấp: ………………. Ngày cấp: ………………

HKTT:………………………………………………….……………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………..…………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………..

………………………………………………..………………………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………..

Sinh Ngày:……………………………………………….……………………….…….

CCCD số:……………………….. Nơi cấp:………….……….Ngày cấp:….…..………

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

Xem thêm:  Quy định về luật thừa kế theo di chúc hợp pháp

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi mời hai nhân chứng là:

1, Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:……………………………………………..……………………….……..…

CCCD số:…………………..Nơi cấp:…………….……. Ngày cấp:……………….

HKTT:……………………………………………………….………………….…………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..……….

2, Họ và tên: ………………………………………………………………….…………

Sinh Ngày:………………………………………….……………………………..……..

CCCD số:…………….Nơi cấp:………Ngày cấp:…………………………………..

HKTT: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………..…………………………

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

…………….. ngày … tháng … năm ……

Nhân chứng 1

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chứng 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn lập di chúc thừa kế tài sản chi tiết nhất

Mẫu viết di chúc

Để bản di chúc được xem là hợp pháp. Bạn cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Hình thức của di chúc có đầy đủ các nội dung nêu trên, không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội.
 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc và không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.
 • Nội dung của di chúc không được vi phạm điều cấm của luật, không được vi phạm đạo đức xã hội.
 • Di chúc không được viết tắt, không được viết bằng ký hiệu.
 • Mỗi trang của di chúc phải được đánh số thứ tự và được người lập di chúc ký tên hoặc đóng dấu, …

Thông thường, di chúc có kết cấu 03 phần gồm thông tin về tài sản, về tài sản của người lập di chúc và nội dung di chúc. Cụ thể như sau:

Phần tài sản: Người lập di chúc cần ghi rõ các thông tin về tài sản như:

 • Tài sản chung hay tài sản riêng? Giấy tờ chứng minh tài sản?
 • Tài sản đó là đất đai, nhà cửa hay xe cộ…?

Đối với đất và nhà ở thì bạn cần ghi rõ vị trí thửa đất, số trang bản đồ, số thửa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất,… diện tích xây dựng, diện tích xây dựng, số tầng, công trình xây dựng của căn nhà, năm hoàn thành, thông tin về giấy tờ sở hữu như người cấp, ngày cấp, số cấp…

Nếu là phương tiện thì phải ghi rõ loại phương tiện, biển số, thông tin đăng ký phương tiện, …

Về nội dung tài sản thừa kế: thông tin càng cụ thể, chi tiết càng tốt, người lập di chúc cần ghi rõ thông tin của những người thừa kế di sản, đồng thời làm rõ việc phân chia di sản. Mỗi người có tài sản gì? Bao nhiêu? ….

Di chúc: Là phần người lập di chúc bày tỏ nguyện vọng, nguyện vọng sau khi chết như con cái có trách nhiệm hiếu kính với cha mẹ, anh chị em chung sống hòa thuận,…

Trường hợp bắt buộc phải chứng thực di chúc

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, di chúc phải được công chứng, chứng thực trong các trường hợp sau:

 • Di chúc của một người có giới hạn về thể chất.
 • Di chúc của người không biết chữ.
 • Di chúc miệng phải được công chứng, chứng thực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày người lập di chúc thể hiện ý chí cuối cùng.
 • Di chúc bằng tiếng nước ngoài.

Trên đây là tất cả các thông tin về cách viết mẫu di chúc thừa kế tài sản hợp pháp được pháp luật công nhận. Nếu bạn còn đang gặp bất kỳ vướng mắc nào trong thực hiện cách viết di chúc. Hãy liên hệ với Luật Sư AZ để nhận tư vấn chi tiết.

5/5 - (5 bình chọn)
Xem thêm:  Hàng thừa kế thứ 3 gồm những ai ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *