Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là một trong những quy định quan trọng trong các tranh chấp dân sự về thừa kế. Việc không hiểu rõ về thời hiệu của hàng thừa kế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của những người thừa kế khi hết thời hiệu.

Dưới đây là một số quy định chi tiết về thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế. Cụ thể là bất động sản, tài sản do cha mẹ để lại.

Thời hiệu khởi kiện là gì ?

Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế
Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định. Sau khi hết thời hạn sẽ phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện pháp luật quy định.

Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người thừa kế. Các bên có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết về thời hiệu yêu cầu chia thừa kế. Nếu hết thời hạn này, pháp nhân sẽ mất quyền yêu cầu.

Di sản thừa kế là bất động sản

Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế bất động sản là 30 năm, kể từ ngày chia thừa kế. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc từ chối quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ ngày mở quyền thừa kế.

Xem thêm:  Hàng thừa kế thứ 3 gồm những ai ?

Thời hiệu khởi kiện chia di sản thành bất động sản là ngày 10 tháng 9 năm 1990. Nếu việc kế thừa bắt đầu trước ngày 10 tháng 9 năm 1990. Do đó, thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là 30 năm kể từ ngày 10-9-1990.

Di sản thừa kế là do cha mẹ để lại

Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đối với tài sản chung cha mẹ để lại được áp dụng trong trường hợp hết thời hạn 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại nhưng chưa chia. Thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế (điểm a tiểu mục 2.4 Phần I của Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP). Thời hiệu khởi kiện chia tài sản trong trường hợp này áp dụng là thời hiệu khởi kiện chia tài sản chung.

Nếu có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp. Và thoả thuận chia tài sản theo di chúc thì tài sản chung được chia theo di chúc.

Trong trường hợp không có di chúc thì các đồng thừa kế bàn bạc về phần mà mỗi người được hưởng. Khi tài sản cần chia sẽ được chia theo thoả thuận.

Trường hợp không có di chúc và những người thừa kế chung không có thỏa thuận phân chia tài sản. Thì việc chia tài sản chung được thực hiện theo quy định của Luật chia tài sản chung.

Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền thừa kế tài sản đất đai theo pháp luật

Hệ quả hệ pháp lý khi hết thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

Hệ quả pháp lý chủ yếu của việc hết thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là người thừa kế mất quyền khởi kiện. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền của những người thừa kế đối với di sản mà họ được hưởng. Cụ thể như sau:

Khi hết thời hiệu hưởng di sản thì di sản thuộc về những người thừa kế đang quản lý di sản.

Nếu không có người thừa kế quản lý di sản thì di sản thuộc sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 Bộ luật dân sự. Nếu không có người sở hữu thì di sản thuộc sở hữu nhà nước.

Trường hợp đặc biệt không được tính vào thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

Luật thừa kế tài sản không di chúc

Có một số trường hợp đặc biệt, một số khoảng thời gian không được tính vào thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế. Cụ thể:

Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế được xác định, nhưng nếu mở thừa kế trước ngày 01/7/1991 mà di sản là nhà ở thì thời hạn từ ngày 01/7/1996 đến ngày 01/01/1999 không tính vào thời hiệu với trường hợp thừa kế không có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Thời gian từ ngày 01/7/1996 đến ngày 01/9/2006 không tính thời hiệu khởi kiện trong các vụ án thừa kế có người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Trả lời số 01 Chỉ thị 05/2018). Thừa kế 1990 và Hướng dẫn của Ủy ban Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao về một phần của Pháp Lệnh Thừa kế 1990.

Xem thêm:  Luật thừa kế chia tài sản không có di chúc

Các trường hợp quy định tại Điều 156 Bộ luật dân sự 2015 không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế: sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, không có người đại diện, không có người đại diện thay thế.

Luật sư tư vấn thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế theo pháp luật

Vấn đề thừa kế theo pháp luật hiện nay khá phức tạp và khó nắm bắt giải quyết. Đối với những người không có kiến ​​thức pháp luật chuyên sâu.

Những hiểu lầm dẫn đến việc bỏ sót thời hạn nộp hồ sơ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những người thừa kế. Do đó, luật sư và những người có kiến ​​thức, kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực pháp lý. Cần phải giải đáp, hỗ trợ khách hàng kịp thời để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Trên đây là nội dung thông tin cần thiết về thời hiệu khởi kiện chia thừa kế và những hệ quả pháp lý phát sinh khi hết thời hiệu chia thừa kế.

Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn đọc. Luật Sư AZ sẵn sàng tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua hotline 0902 705 622.

Đánh giá