Mẫu giấy ủy quyền thừa kế đất đai tài sản theo quy định của pháp luật hiện đang được rất nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, Luật Sư AZ xin chia sẻ đến bạn cách làm giấy ủy quyền thừa kế đất chuẩn nhất. Hãy cùng theo dõi ngay dưới đây !

Thừa kế là gì?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển tài sản của người chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản thừa kế.

Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

 • Thừa kế theo di chúc là việc chuyển tài sản thừa kế của người chết cho người còn sống, do người sống kiểm soát khi còn sống. Chương 22 BLDS 2015 quy định về thừa kế theo di chúc.
 • Thừa kế theo pháp luật là việc chuyển tài sản thừa kế của người chết cho người còn sống theo quy định của pháp luật khi người chết không để lại di sản. Lập di chúc hoặc để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp. Chương XXIII BLDS 2015 quy định về thừa kế theo pháp luật.

Thừa kế có thể hiểu đơn giản là hành vi chuyển tài sản, quyền lợi, quyền và nghĩa vụ từ người chết sang người còn sống. Thừa kế đã đóng một vai trò quan trọng trong xã hội loài người trong một thời gian dài. Luật thừa kế luôn thay đổi theo cấu trúc xã hội.

Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là cơ sở xác lập mối quan hệ giữa bên đại diện và bên được ủy quyền. Đồng thời cũng là cơ sở để khách hàng chấp nhận kết quả pháp lý của hành vi ủy quyền.

Tài sản là nhà đất có được ủy quyền thừa kế không?

Theo quy định của “Luật thừa kế” thì bạn có thể ủy quyền cho người khác phân chia di sản thừa kế và quyền sử dụng đất. Đồng thời bạn có thể ủy thác quyền sử dụng đất được thừa kế cho người ngoài không có quyền và nghĩa vụ liên quan thông qua hợp đồng ủy quyền được công chứng, chứng thực.

Xem thêm:  Hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai ?

Định nghĩa mẫu giấy ủy quyền thừa kế nhà đất?

Mẫu giấy ủy quyền thừa kế nhà đất tài sản
Mẫu giấy ủy quyền thừa kế nhà đất tài sản

Về nguyên tắc, bất kỳ ai cũng có thể ủy thác cho người khác thay mình giải quyết một hoặc nhiều giao dịch dân sự (trừ trường hợp ủy thác cho người đại diện giải quyết công việc giữa các cá nhân với nhau). Ủy quyền thực hiện quyền thay đổi tên,…).

Vì vậy, giấy ủy quyền là văn bản pháp lý. Trong đó bên ủy quyền chỉ định người được ủy quyền thay mặt mình thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được quy định trong giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền thừa kế được thực hiện dưới dạng một tài liệu được gọi là giấy ủy quyền kế vị.

Giấy ủy quyền là văn bản trong đó người thừa kế ủy thác cho người khác. Thực hiện các công việc thay mặt mình trong phạm vi được quy định trong giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền thừa kế nhà đất tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……

Tôi là ………., sinh ngày …/…/…,

CMND số: …….

Địa chỉ thường trú: …….

Bằng văn bản này, tôi đồng ý ủy quyền cho:

Người được ủy quyền: Ông (bà) ………., sinh năm …….., mang chứng minh nhân dân số ……… do ……… cấp ngày …/…/…., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………

Được đại diện và nhân danh tôi thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật, liên quan đến việc:

Khai nhận/phân chia di sản của bố tôi là ông ………. (sinh năm …., mất ngày ………), đối với di sản là: quyền sở hữu …. ngôi nhà và thửa đất số …….. tờ bản đồ số ………., tại địa chỉ: …………– theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …………. do UBND ……..cấp ngày …/…./…..

Trong phạm vi được ủy quyền, ông (bà) ………. được thay mặt và nhân danh tôi lập và ký tên trên các văn bản, giấy tờ cần thiết và đóng các khoản phí có liên quan tới việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc ủy quyền nêu trên được hoàn tất, hoặc chấm dứt theo quy định của Pháp luật.

Tôi cam kết nội dung tôi ủy quyền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện và không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của tôi; Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Xem thêm:  Cách viết mẫu di chúc thừa kế tài sản hợp pháp

Tôi đã đọc lại toàn văn Giấy ủy quyền, công nhận đã hiểu rõ nội dung và trách nhiệm của mình khi lập Giấy ủy quyền này và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền thừa kế nhà đất

(i), Về thông tin cá nhân của người ủy quyền, người được ủy quyền: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, địa chỉ,… để nhận biết cá nhân.

(ii), Thông tin về người được thừa kế: phải ghi rõ ngày, tháng, năm mất của người được thừa kế, loại tài sản để lại.

Đối với tài sản là bất động sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay tài sản phụ trên đất sẽ có các thông tin như vị trí thửa đất, số thửa, số tiền thừa, nguồn gốc sử dụng. Diện tích đất, diện tích xây dựng, diện tích xây dựng, số tầng, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày cấp, số cấp, năm hoàn thành của tòa nhà.

Đối với động sản là ô tô, xe máy là các thông tin về số đăng ký xe, ngày cấp đăng ký xe, biển số, nhãn hiệu, kiểu xe, màu sơn… Số khung, số máy, loại xe… thông tin về chủ sở hữu.

Đối với tài sản thẻ tiết kiệm phải ghi rõ thông tin về số tiền tiết kiệm, thời hạn tiết kiệm, lãi suất tiết kiệm, ngân hàng phát hành thẻ tiết kiệm.

(iii), Về nội dung ủy quyền: làm rõ nội dung ủy quyền như thủ tục thừa kế, ủy quyền khai nhận di sản thừa kế, khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế, ủy quyền phân chia di sản thừa kế và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Sau khi nhận được thông tin như chuyển nhượng quyền sử dụng đất thừa kế.

Thủ tục ủy quyền thừa kế đất đai

Cách làm di chúc thừa kế tài sản

Trình tự, thủ tục ủy quyền thừa kế đất đai bao gồm các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để thực hiện thủ tục ủy quyền thừa kế đất đai.

Bên ủy quyền cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên ủy quyền
 • Hộ khẩu của bên ủy quyền
 • Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
 • Hợp đồng uỷ quyền thừa kế đất đai
 • Bên được ủy quyền cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên được ủy quyền
 • Hộ khẩu của bên được ủy quyền
 • Phiếu yêu cầu công chứng
Xem thêm:  Quy định thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế theo pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp bộ hồ sơ trên tại tổ chức hành nghề công chứng gần nhất.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ chuyển hồ sơ cho Công chứng viên kiểm tra:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật: Công chứng viên thụ lý và ghi vào sổ công chứng.
 • Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng chưa đầy đủ: công chứng viên sẽ hướng dẫn bạn bổ sung những giấy tờ còn thiếu.
 • Nếu hồ sơ không đủ cơ sở pháp lý để giải quyết: Công chứng viên sẽ nêu rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Soạn thảo hợp đồng ủy quyền thừa kế đất đai

Hợp đồng ủy quyền thừa kế nhà đất do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của khách hàng. Nội dung hợp đồng không vi phạm đạo đức xã hội, không vi phạm pháp luật.

Bước 5: Ký hợp đồng ủy quyền thừa kế đất đai

Người yêu cầu công chứng đọc kỹ dự thảo hợp đồng ủy quyền thừa kế đất đai. Nếu người yêu cầu công chứng muốn sửa đổi, bổ sung thêm nội dung thì công chứng viên sẽ xem xét và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung này.

Nếu người yêu cầu công chứng không còn điều gì thắc mắc, hoàn toàn đồng ý với nội dung quy định trong hợp đồng ủy quyền thừa kế đất đai. Thì sẽ được công chứng viên hướng dẫn ký vào từng trang của hợp đồng.

Bước 6: Ký chứng nhận giấy ủy quyền thừa kế và trả kết quả công chứng

Khách hàng công chứng sẽ xuất trình bản chính các giấy tờ để đối chiếu theo hướng dẫn của công chứng viên. Công chứng viên ghi lại lời khai, ký vào từng trang của hợp đồng và chuyển tài liệu đến bộ phận thanh toán.

Sau khi nộp lệ phí công chứng theo quy định, khách hàng công chứng nộp lại hồ sơ công chứng và làm các thủ tục.

Trong trường hợp nào thì được làm giấy ủy quyền thừa kế nhà đất?

Làm giấy ủy quyền thừa kế tài sản nhà đất

Việc ủy ​​quyền thừa kế đất đai thường xảy ra khi người thừa kế vì lý do sức khỏe hoặc ở xa. Nên ủy quyền cho người khác giúp mình thực hiện các thủ tục cần thiết.

Trên đây là tư vấn của Luật Sư AZ về mẫu giấy ủy quyền thừa kế tài sản đất đai theo pháp luật. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết nhất.

5/5 - (5 bình chọn)