Chi phí làm giấy phép phòng cháy chữa cháy là khoản phí mà các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phải nộp. Khi lập hồ sơ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy đến cơ quan hành chính có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chứng nhận phòng cháy chữa cháy là quyết định bắt buộc đối với một số ngành nghề. Nhưng không phải tất cả các lĩnh vực đều yêu cầu chứng chỉ phòng cháy chữa cháy, tức là không có giấy phép. Theo quy định, đối tượng của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP cần phải xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.

Các đối tượng cần phải làm thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Các đối tượng liệt kê bên dưới cần phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho phù hợp với lĩnh vực của mình. Bao gồm:

 • Đồ án quy hoạch xây dựng khu đô thị trung tâm, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng.
 • Dự án, công trình được quy định tại Phụ lục V và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo hoạt động, chuyển mục đích sử dụng tài sản có ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Xe cơ giới có yêu cầu đặc biệt bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 21 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi đóng mới hoặc hoán cải có ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu này. Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c5 Điều 13 Nghị định Luật số 136/2020/NĐ-CP.

Chi phí làm giấy phép phòng cháy chữa cháy

Chi phí làm giấy phép phòng cháy chữa cháy

Cách tính mức phí xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC thẩm định. Phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC, sửa đổi một số khoản tại Thông tư số 52/2019/TT-BTC quy định về mức phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Xem thêm:  Dịch vụ xin giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình (gọi tắt là phí thẩm duyệt) được xác định theo công thức sau:

Mức thu phí thẩm duyệt = Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt x Tỷ lệ tính phí

Tổng mức đầu tư dự án được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư , tiền bồi thường đất và tiền sử dụng đất (thuế tính trước).

Biểu phí quy định tại Biểu I và II kèm theo thông báo này.

Trường hợp tổng mức đầu tư của dự án nằm trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án quy định tại định mức thu phí 1 và 2 kèm theo thông báo này thì định mức thu phí được tính theo công thức sau:

Chi phí làm giấy phép phòng cháy chữa cháy

Trong đó:

 • Nit: là tỷ lệ tính phí của dự án thứ I theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính %)
 • Git: là giá trị tổng mức đầu tư của dự án thứ I cần tính phí thẩm duyệt (đơn vị tính là Tỷ đồng)
 • Gia: là giá trị tổng mức đầu tư cận trên giá tổng mức đầu tư của dự án cần tính phí thẩm duyệt (đơn vị tính là Tỷ đồng)
 • Gib: là giá trị tổng mức đầu tư cận dưới giá tổng mức đầu tư của dự án cần tính phí thẩm duyệt (đơn vị tính là Tỷ đồng)
 • Nia: là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính %)
 • Nib: là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính %)

Mức phí thẩm duyệt dự án phải nộp được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Với mức tối thiểu là 500.000 đồng/dự án và mức tối đa là 150.000.000 đồng/dự án.

Phí thẩm định, thẩm tra phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng mới, cải tạo, thay đổi công trình, công trình công trình. Hoán cải phương tiện cơ giới, công trình xây dựng mới, xác định theo tổng mức đầu tư phần cải tạo công trình, công trình hoặc thay đổi diện tích tính chất sử dụng. Chuyển đổi công trình, thiết kế kiến ​​trúc mới công trình.

Xem thêm:  Xin giấy phép kinh doanh quán ăn từ A – Z chi tiết

Biểu mức tỷ lệ tính phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Bảng tính xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy hiện nay được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền kèm theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:

Bảng mức tính lệ phí trước bạ phòng cháy chữa cháy công trình:

STT

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng). Tỷ lệ tính phí (%) Đến 15 100 500 1,000 5,000

Từ 10,000 trở lên

1

Dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông

0.00671

0.00363 0.00202 0.00135 0.00075

0.00050

2

Dự án, công tình dầu khí, nặng lượng, hoá chất

0.01328

0.00718 0.00399 0.00166 0.00148

0.00099

3

Dự án, công trình dân dụng, công nghiệp khác

0.00967

0.00523 0.00291 0.00194 0.00108

0.00072

4

Dự án, công trình khác

0.00888

0.00480 0.00267 0.00178 0.00099

0.00066

Biểu mức tỷ lệ tính mức phí đăng ký xin giấy phép phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới:

STT

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng). Tỷ lệ tính phí (%) Đến 05 50 100 500

Từ 10,000 trở lên

1

Tàu hoả

0.01214

0.00639 0.00426 0.00237

0.00158

2

Tàu thuỷ

0.02430

0.01279 0.00853 0.00474

0.00316

Thời gian làm giấy phép phòng cháy chữa cháy mất bao lâu ?

Hiện nay, thời gian làm giấy phép phòng cháy chữa cháy mất khoảng 15 – 20 ngày. Tùy thuộc vào công trình và hồ sơ khách hàng cung cấp có chi tiết đúng với quy định tài liệu pháp luật hay không.

Giấy phép phòng cháy chữa cháy có thời hạn trong bao lâu ?

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ có giá trị trên toàn quốc. Có giá trị một lần đối với các phương tiện có hợp đồng theo quy định.

Thời hạn điều kiện phòng cháy chữa cháy sử dụng của phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo phương án chuyên môn hoặc hợp đồng không quá 24 tháng. Và không quá thời hạn còn lại của giấy chứng nhận kiểm định, kiểm tra an toàn hoạt động kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Phương tiện cơ giới đường bộ). Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường (Phương tiện thủy nội địa). Giấy chứng nhận Chất lượng an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường (Phương tiện đường sắt).

Chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp.

Xem thêm:  Thủ tục xin giấy phép chạy roadshow từ A – Z chi tiết

Cơ quan Công an cấp quốc gia, Công an cấp huyện sử dụng trong phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày ban hành. Vào cuối giai đoạn này, điều kiện cần phải đào tạo lại để lấy chứng chỉ mới.

Các lĩnh vực còn lại đều không quy định về phòng cháy chữa cháy bao gồm

 • Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
 • Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
 • Phương án chữa cháy của cơ sở.

Dịch vụ giấy phép phòng cháy chữa cháy tại văn phòng Luật Sư AZ

Dịch vụ giấy phép phòng cháy chữa cháy

Quy trình xin giấy phép phòng cháy chữa cháy của công ty Luật Sư AZ khi sử dụng được thực hiện như sau:

 • Điều tra sơ bộ về sự thuận tiện và hợp pháp của các tài liệu hiện có.
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến giấy phép phòng cháy chữa cháy
 • Soạn thảo các văn bản đề nghị, đáp ứng hồ sơ liên quan đến việc xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy
 • Xem xét, chứng minh và hoàn thiện hồ sơ ở những điểm hạn chế giúp cho khách hàng đầy đủ tính pháp lý.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan thẩm định cấp phép.
 • Theo dõi và báo cáo kết quả được cấp giấy chứng nhận.
 • Đại diện khách hàng nhận giấy phép phòng cháy chữa cháy
 • Hỗ trợ, tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan sau khi xin cấp giấy chứng nhận thành công và làm việc với cơ quan chức năng.

Trên đây là thông tin về chi phí làm giấy phép phòng cháy chữa cháy đã được chúng tôi chia sẻ qua bài viết trên. Tùy vào các trường hợp cụ thể của bạn thường gặp mà mức phí xin giấy phép phòng cháy chữa cháy có thể thay đổi tùy theo vị trí, quy mô, địa điểm, ngành nghề kinh doanh, …

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc quan tâm sử dụng các dịch vụ đăng ký pháp lý liên quan đến giấy phép doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi về thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy, chi phí làm giấy phép phòng cháy chữa cháy. Gọi điện đến số hotline 0902.705.622 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp.

5/5 - (5 bình chọn)