Bạn đang quan tâm đến thủ tục xin cấp giấy phép môi trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết thông tin thủ tục giấy phép, quy trình, hồ sơ để giúp bạn có cái nhìn rõ hơn.

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là một tài liệu pháp lý mà các tổ chức và doanh nghiệp phải có trong những trường hợp cụ thể. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về thủ tục cấp giấy phép môi trường theo pháp luật hiện hành.

Các loại giấy phép môi trường

Có nhiều cách để phân loại giấy phép môi trường dựa trên loại tài nguyên và lĩnh vực hoạt động.

1, Căn cứ vào loại tài nguyên

Giấy phép tài nguyên nước: Thăm dò nước dưới đất, khai thác và sử dụng nước mặt, khai thác và sử dụng nước dưới đất, khai thác và sử dụng nước biển, xả nước thải vào nguồn nước (Luật tài nguyên nước 2012).

Giấy phép khai thác thủy sản trên biển và đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam (Luật thủy sản 2017).

Giấy phép thăm dò, khai thác và tận thu khoáng sản (Luật khoáng sản 2010).

2, Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động

 • Trong lĩnh vực giao thông vận tải: Giấy phép vận chuyển.
 • Trong lĩnh vực xử lý chất thải: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
 • Trong lĩnh vực xây dựng: Giấy phép xây dựng.

Nội dung giấy phép môi trường

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020, nội dung giấy phép môi trường gồm:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
 • Nội dung cấp phép môi trường.
 • Yêu cầu về bảo vệ môi trường.
 • Thời hạn của giấy phép môi trường.
 • Nội dung khác (nếu có).

Nội dung cấp phép môi trường bao gồm

Nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, dòng nước thải, các chất ô nhiễm và giới hạn của chúng theo dòng nước thải, vị trí và phương thức xả nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải.

Xem thêm:  Giấy phép kinh doanh là gì? 4 Bước làm thủ tục đăng ký

Nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải tối đa, dòng khí thải, các chất ô nhiễm và giới hạn của chúng theo dòng khí thải, vị trí và phương thức xả khí thải.

Nguồn phát sinh và giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung.

Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại, mã chất thải nguy hại, khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Loại và khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Các đối tượng phải có giấy phép môi trường

Có hai đối tượng chính phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải hoặc chất thải nguy hại phải được xử lý hoặc quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Tuy nhiên, dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường giống như đối tượng 1.

Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

 • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I.
 • 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường giống như dự án đầu tư nhóm I.
 • 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020.
 • Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
Xem thêm:  Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng mới nhất

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường.
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép môi trường

Thủ tục xin giấy phép môi trường ở đâu cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động và đối tượng tác động của dự án. Dưới đây là trình tự thực hiện các bước thông thường:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép phải nộp hồ sơ và thanh toán phí thẩm định hồ sơ theo quy định pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể bao gồm: Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố…

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Trong thời hạn quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành xem xét và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo để tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp sau khi đã bổ sung nhưng hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không cấp phép.

Bước 3: Thẩm định

Trong thời hạn quy định, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành thẩm định. Cơ quan có thể thực hiện kiểm tra thực tế tại hiện trường và lập hội đồng thẩm định nếu cần thiết.

Trong trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy phép. Nếu không đủ điều kiện cấp phép, hồ sơ sẽ được trả lại cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

Nếu cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép, nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo sẽ không tính vào thời gian thẩm định.

Xem thêm:  Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bước 4: Trả kết quả

Trong thời hạn quy định, từ ngày nhận được giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Công ty Luật Sư AZ cam kết cung cấp dịch vụ trọn gói với giá cả hợp lý và cam kết hoàn tiền nếu không thể cấp giấy phép. Quy định này được rõ ràng ghi trong hợp đồng ký kết.

Chi phí dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

Công ty Luật Sư AZ luôn cam kết báo giá trọn gói mà không có bất kỳ chi phí phát sinh nào. Chúng tôi đảm bảo mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ cao với mức giá hợp lý.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu xin cấp giấy phép môi trường từ tổ chức hoặc cá nhân. Luật Sư AZ sẽ cung cấp tư vấn và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và cuối cùng trả kết quả giấy phép cho khách hàng.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xin cấp giấy phép môi trường. Tuy thủ tục này có phần phức tạp, nhưng chúng tôi khuyên các tổ chức và cá nhân nên sử dụng dịch vụ của các công ty uy tín và có kinh nghiệm để thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Công ty Luật Sư AZ luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ cao và chi phí hợp lý. Chúng tôi sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng với thủ tục xin cấp giấy phép môi trường. Liên hệ ngay qua hotline 0902.705.622 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết.


Bài viết liên quan

5/5 - (5 bình chọn)