Đất không có sổ đỏ chia thừa kế được không là thắc mắc của nhiều người khi gặp phải liên quan đến vấn đề sử dụng đất. Luật Sư AZ sẽ chia sẻ thông tin này cho bạn đọc.

Đất chưa có sổ đỏ là gì?

Đất chưa có sổ đỏ thường chỉ đến việc thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện nay được gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hay đơn giản là sổ đỏ.

Pháp luật được quy định tại khoản 16 điều 3 luật đất đai 2013.

Điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất

Các điều kiện:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Cơ sở pháp lý: Điều 188 luật đất đai 2013.

Đất không có sổ đỏ chia thừa kế được không ?

Đất không có sổ đỏ chia thừa kế được không

Quy định chung về thừa kế và sổ đỏ

Điều 168 luật đất đai 2013 quy định rõ ràng về điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Theo đó, sổ đỏ được xem là điều kiện tiên quyết để thực hiện quyền thừa kế đối với tài sản đất đai.

Ngoại lệ và điều kiện đặc biệt cho thừa kế

Tuy nhiên, khoản 1 điều 168 cũng mở rộng khả năng thừa kế khi không có sổ đỏ trong một số trường hợp cụ thể, miễn là đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.

Cụ thể, người sử dụng đất có thể thừa kế khi có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp đặc biệt

Trong các trường hợp sau, thậm chí khi không có sổ đỏ, người thừa kế vẫn có quyền nhận thừa kế:

 • Có các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của điều 100 luật đất đai 2013.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
Xem thêm:  Thủ tục khởi kiện hủy hợp đồng đặt cọc mua nhà đất

Các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Theo điều 100 luật đất đai 2013, người thừa kế có thể dựa vào các loại giấy tờ sau đây:

 • Những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời và sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

Các trường hợp không có giấy tờ

Điều 101 luật đất đai 2013 quy định rằng, người sử dụng đất không có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất vẫn có thể được xem xét để cấp giấy chứng nhận, nếu đủ các điều kiện sau:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 01/07/2014, không có giấy tờ quy định tại điều 100 luật đất đai 2013, có hộ khẩu thường trú và đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại các vùng khó khăn.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại điều 100 luật đất đai 2013, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

»»» Tìm hiểu thêm: Đất đã có sổ đỏ có tranh chấp được không

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất khi không có sổ đỏ

Thừa kế với các loại giấy tờ

Điều kiện cụ thể:

 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời và sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15/10/1993.
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở trước ngày 15/10/1993.

Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Điều kiện đặc biệt

 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước 01/07/2014, không có giấy tờ đủ quy định, nhưng có hộ khẩu và hoạt động sản xuất.
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ theo điều 100 luật đất đai 2013, nhưng đã sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2004 và không vi phạm pháp luật.
Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đường cống rãnh thoát nước

Quy trình chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ

Chia thừa kế theo di chúc

Phân chia theo ý chí cụ thể: Khi có di chúc, quy trình chia thừa kế sẽ tuân theo ý chí cụ thể mà người để lại đã ghi trong di chúc.

Nếu di chúc không rõ ràng: Trong trường hợp di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế, di sản sẽ được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ khi có thỏa thuận khác.

Xác định phần thừa kế theo hiện vật: Nếu di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật, người thừa kế sẽ nhận hiện vật đó kèm theo hoa lợi và lợi tức thu được từ hiện vật đó. Trong trường hợp hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác, người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thừa kế theo pháp luật và hàng thừa kế

Theo hàng thừa kế

 • Ưu tiên hàng thừa kế phía trước: Quy trình này ưu tiên cho những người thừa kế ở hàng trước, và họ sẽ được hưởng phần di sản trước.
 • Hàng thừa kế phía trước không có quyền hưởng: Trong trường hợp hàng thừa kế phía trước không có quyền hưởng di sản (đã chết, bị truất quyền, hoặc từ chối nhận di sản), những hàng thừa kế phía sau sẽ được xem xét.

Thừa kế thế vị

Điều 652 bộ luật dân sự 2015 quy định về thừa kế thế vị. Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản, cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.

Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản, chắt sẽ được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

»»» Tìm hiểu thêm: Tranh chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Quy trình chi tiết thừa kế đất chưa có sổ đỏ

Xác định thừa kế và hàng thừa kế

 • Xác định những người thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Ưu tiên xem xét hàng thừa kế phía trước.

Xác định quyền sở hữu đất và tài sản khác

 • Đánh giá và xác định quyền sở hữu đất và tài sản khác liên quan.
 • Kiểm tra xem có sổ đỏ hay không, và nếu không, xác định giấy tờ và chứng cứ khác về quyền sử dụng đất.
Xem thêm:  Đất đã có sổ đỏ có tranh chấp được không? [Giải Đáp]

Thực hiện di chúc (nếu có)

Nếu có di chúc, thực hiện theo ý chí cụ thể được ghi trong di chúc.

Phân chia di sản theo thứ tự ưu tiên

Thực hiện phân chia di sản theo thứ tự ưu tiên được quy định trong di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.

Xử lý thừa kế thế vị (nếu có)

Nếu có thừa kế thế vị, xác định và thực hiện theo quy định của điều 652 bộ luật dân sự 2015.

Tư vấn và hỗ trợ pháp lý

Hợp tác với luật sư chuyên nghiệp để tư vấn về quy trình thừa kế và giải quyết mọi tranh chấp pháp lý có thể phát sinh.

Đệ trình hồ sơ và thủ tục pháp lý

 • Chuẩn bị và đệ trình hồ sơ liên quan đến thừa kế và quyền sử dụng đất cho cơ quan chức năng.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xác nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (nếu áp dụng).

Giải quyết tranh chấp (nếu có)

Nếu có tranh chấp, thực hiện các bước giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

»»» Tìm hiểu thêm: Giá thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Dịch vụ tư vấn luật sư tại Luật Sư AZ

Chúng tôi ở Luật Sư AZ cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn luật sư đất đai chuyên nghiệp về thừa kế và quyền sử dụng đất. Dưới đây là những điểm chính của dịch vụ của chúng tôi:

 • Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ mới nhất: thông tin chi tiết và cập nhật về quy trình cấp sổ đỏ.
 • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục nhận thừa kế: hỗ trợ thủ tục nhận thừa kế và xác định giấy tờ quan trọng.
 • Giải quyết tranh chấp thừa kế: tư vấn và hỗ trợ giải quyết mọi tranh chấp pháp lý.
 • Hợp tác chặt chẽ với khách hàng: hợp tác chặt chẽ, lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp.
 • Đệ trình hồ sơ và thủ tục pháp lý: chuẩn bị và đệ trình hồ sơ cho cơ quan chức năng.
 • Chiến lược giải quyết tranh chấp: phát triển chiến lược giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi.

Bài viết “đất không có sổ đỏ chia thừa kế được không” hy vọng đã cung cấp thêm thông tin hữu ích cho bạn. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ hotline 0902.705.622 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết và miễn phí từ đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi.

5/5 - (10 bình chọn)