Có thể yêu cầu bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất hay không là một thách thức pháp lý mà nhiều người đối diện. Để giải đáp chi tiết về quy trình và tiêu chí để được bồi thường bằng tiền, giá đền bù, và điều kiện để được bồi thường bằng đất khi bị thu hồi đất, mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây từ văn phòng Luật Sư AZ, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đất đai và pháp luật liên quan.

Nhà nước khi nào thu hồi đất?

Theo điều 16 luật đất đai 2013, nhà nước có thể thu hồi đất trong các trường hợp như mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia hoặc công cộng, vi phạm pháp luật về đất đai, hoặc khi chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Điều kiện được bồi thường đất khi thu hồi

Theo điều 74 của luật đất đai 2013, để được bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

Hộ gia đình và cá nhân

 • Phải đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền hàng năm.
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc các tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận).
 • Trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận, phải đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định của luật đất đai 2013.
Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • Phải là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • Có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai 2013, nếu chưa được cấp.

Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

 • Đang sử dụng đất mà không phải là đất do nhà nước giao hoặc cho thuê.
 • Có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai 2013, nếu chưa được cấp.

Tổ chức nước ngoài và tổ chức kinh tế, doanh nghiệp

 • Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
 • Có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai 2013, nếu chưa được cấp.

Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 • Được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
 • Có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai 2013, nếu chưa được cấp.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê.
 • Có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai 2013, nếu chưa được cấp.

»»» Tìm hiểu thêm: Đất bị người khác đứng tên sổ đỏ thì lấy lại bằng cách nào

Nguyên tắc bồi thường theo luật đất đai

Theo điều 74 của luật đất đai 2013, quy định nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp cầm cố nhà đất bằng giấy viết tay

Được bồi thường nếu đáp ứng điều kiện

Người sử dụng đất sẽ được bồi thường nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điều 75 của luật này. Điều này bảo đảm rằng chỉ những người có quyền và đủ điều kiện mới có thể nhận được bồi thường.

Hình thức bồi thường phải đảm bảo công bằng và công khai

Quá trình bồi thường phải đảm bảo công bằng và công khai, giúp mọi bên liên quan có thể theo dõi và kiểm tra quy trình bồi thường một cách minh bạch.

Bảo đảm dân chủ và khách quan

Quy định rõ ràng trong luật đất đai 2013 là quá trình bồi thường phải bảo đảm dân chủ và khách quan. Điều này có nghĩa là quyết định về bồi thường không được ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan và phải tuân thủ theo quy định pháp luật một cách chặt chẽ.

Thực hiện bồi thường đúng quy định pháp luật

Bồi thường phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo rằng mọi quy trình, từ việc xác định giá đất đến việc chuyển giao đất hoặc thanh toán tiền bồi thường, đều tuân thủ theo quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Bảo đảm kịp thời

Quá trình bồi thường cần phải diễn ra một cách kịp thời để đảm bảo người sử dụng đất không gặp khó khăn trong việc tái định cư hoặc chuyển giao sử dụng đất mới.

»»» Tìm hiểu thêm: Khiếu nại về bồi thường thu hồi đất

Có thể yêu cầu bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất không?

Có thể yêu cầu bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất

Quyết định về hình thức bồi thường, liệu có nên bồi thường bằng đất hay bằng tiền, là một phần quan trọng của quá trình thu hồi đất theo quy định của luật đất đai 2013. Dưới đây là các điều cụ thể:

Trường hợp bồi thường bằng đất

Hộ gia đình và cá nhân

 • Trong trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở.
 • Đối với địa phương có quỹ đất ở đủ, xem xét để bồi thường bằng đất ở.
 • Nếu không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở, nhà nước sẽ bồi thường bằng tiền.
Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đường cống rãnh thoát nước

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp:

 • Đối với tổ chức và doanh nghiệp, nếu có đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, sẽ được bồi thường bằng tiền.
 • Trong trường hợp không có đất để bồi thường, tổ chức và doanh nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở.

Trường hợp bồi thường bằng tiền

Hộ gia đình và cá nhân

 • Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, sẽ được bồi thường bằng tiền.
 • Đối với địa phương không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở, hộ gia đình và cá nhân sẽ nhận được bồi thường bằng tiền.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp

Đối với tổ chức và doanh nghiệp, nếu không có đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, sẽ được bồi thường bằng tiền.

Quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giá đất cụ thể của loại đất thu hồi sẽ được quyết định bởi ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc đánh giá giá trị đất và xác định số tiền bồi thường.

Tư vấn hình thức bồi thường khi bị thu hồi đất

 • Tư vấn về điều kiện, nguyên tắc bồi thường và các vấn đề pháp lý liên quan.
 • Cung cấp cơ sở pháp lý và văn bản pháp luật.
 • Hỗ trợ tranh tụng tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

Với sự phổ biến của vấn đề bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất, kiến thức sâu rộng về các quy định pháp lý là rất quan trọng. Để hiểu rõ về quy trình, điều kiện và quy định pháp luật liên quan, quý vị có thể liên hệ với Luật Sư AZ qua số hotline 0902.705.622 để nhận sự hỗ trợ miễn phí từ đội ngũ luật sư tư vấn đất đai chuyên sâu trong lĩnh vực này.


Có thể bạn quan tâm

5/5 - (10 bình chọn)